KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Kandidátský projev Romana Línka na sjezdu v Olomouci 2013
Zpět

Kandidátský projev Romana Línka na sjezdu v Olomouci 2013

Přidáno 11. 6. 2013
Ilustrační foto
Videozáznam projevu zde

Vážené delegátky a delegáti sjezdu,
dámy a pánové, milé sestry a bratři,
rád Vás všechny na našem sjezdu zdravím a s plnou energií oslovuji před volbou místopředsedů strany.

Na tuto pozici ve svém životě nekandiduji poprvé, a proto chci zdůraznit některé momenty, které mne – vedle absolutní nominace Pardubického kraje – k tomuto kroku osobně vedou.

KDU-ČSL a obecně politický proud Evropské lidové strany pro mne vždy byl a je jedinou možnou formací, ve které se mohu veřejně angažovat. A právě tato strana mě vybavila obrovským množstvím situací a zkušeností, které jsem od svého vstupu do politiky v prosinci 1989 zažil.

Zkráceně řečeno, 24 let jsem prožíval se svou rodinou KDU-ČSL vše dobré i zlé.

Ve zmiňovaném čase jsem naši stranu úspěšně reprezentoval v pozicích náměstka primátora, náměstka ministra, hejtmana, vicehejtmana či jednoho ze dvou českých zástupců předsednictva Výboru regionů Evropské unie v Bruselu.

Osobně jsem úspěšně prošel preferenčními testy řady voleb a v posledních 13 letech se mi jako lídrovi podařilo 4x za sebou vytvořit funkční nekomunistickou vládnoucí krajskou koalici.

Toto zde nevyprávím proto, abych se prezentoval v dobrém světle, ale především proto, abych zdůraznil, že tyto výsledky byly vždy dosaženy díky vzájemné důvěře, nasazení a týmovosti lidí kolem mne, díky používání mého osobního politického citu a mezilidského taktu a pokaždé byly zarámovány značkou KDU-ČSL.

Naše strana je od vypadnutí z Poslanecké sněmovny před 3 lety v těžké situaci. Přesto jsme mnozí nerezignovali a problémům jsme se postavili čelem. My se totiž nesmíme nechat otrávit. My si nesmíme nechat vnutit myšlenku zbytečnosti KDU-ČSL. My musíme prosazovat politiku vycházející ze židovsko-křesťanských hodnot, protože ji česká společnost pro svou dobrou budoucnost potřebuje.

Jak tedy uspět v příštím supervolebním roce v barvách KDU-ČSL do Evropy, českého parlamentu i místních samospráv?

Bude třeba se vyzbrojit vzájemnou důvěrou, týmovou spoluprací, citem pro realitu i politiku jako takovou a stimulovat u všech nám blízkých lidí nasazení pro dobrou věc. Při tom můžeme sázet na náš program a jasnou politickou orientaci. Na to, že jsme oproti jiným vypočitatelní, jak se zachováme v otázkách ochrany rodin, podpory zaměstnanosti a podnikání, pomoci sociálně potřebným, rozvoje venkova, ale i třeba v důrazu na odpovědnost každého jednotlivce. A také si musíme z plného srdce věřit, že společně máme na to volebně uspět a být prospěšní lidem kolem nás.

A do tohoto zápasu o naši českou a moravskou budoucnost nabízím já – Roman Línek – své schopnosti a zkušenosti. Jsem připraven být součástí týmu, který KDU-ČSL v příštích 2 letech povede. Navíc bych se rád – v případě, že vaši podporu získám – osobně zaměřil na oblast krajské a komunální politiky, která je a bude základem naší pozice celonárodní.

Vážení a milí! Dovolte mi závěrem malý apel na naši současnou i budoucí jednotu. Nebojme se a připusťme, že všichni děláme lidské chyby. Mějme ale na paměti, že náš hlavní společný cíl chybný není (!) – prospívat lidem, vnášet do veřejného života zodpovědnost, mezilidskou solidaritu a především radost a úsměv.

Zdař Bůh!

 

Platí přednesená verze projevu.