KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Kandidátský projev Mariana Jurečky na sjezdu v Olomouci 2013
Zpět

Kandidátský projev Mariana Jurečky na sjezdu v Olomouci 2013

Přidáno 10. 6. 2013
Ilustrační foto
Videozáznam projevu zde

Dobré odpoledne milé sestry, vážení bratři,

 

dobré odpoledne přeji také všem hostům, všem, kteří sledují náš sjezd z domova, a především všem občanům, kteří jsou nespokojeni se současným vývojem v naší zemi, ale věří, že může být lépe.

Předstupuji před vás jako kandidát na 1. místopředsedu. Před více než dvěma roky jsem ve svém projevu představil svůj program. Nyní se sluší alespoň ve stručnosti složit ze své práci účty. Tehdy ve Žďáře nad Sázavou jsem řekl, že je třeba vytáhnout ruce z kapes, dát hlavu vzhůru a mít přímý pohled. O to jsem se celou dobu snažil. Aktivně jsem navštěvoval členskou základnu, připravil s týmem kolegů změnu stanov, připravil návrh důchodové reformy či aktivně vedl volební kampaň.

Předseda zde mluvil o základních cílech dnes končícího předsednictva. Dovolte mi k tomu dodat jen dvě poznámky.

Náš úspěch v krajských volbách nikdo nečekal a zdaleka překonal prognózy. Například zde, v Olomouckém kraji, kde jsem šel do voleb jako nejmladší lídr, nám průzkumy ČT a ČRo dávaly tři týdny před volbami méně než 4,5 %. Dosáhli jsme ale 11 % a skončili třetí za ČSSD a KSČM. Proto říkám: nenechme se odrazovat průzkumy, ale pracujme. To je moje první poznámka.

Druhou poznámkou je poděkování Zuzaně Roithové za výsledek v prezidentské volbě a skvělou reprezentaci KDU-ČSL.

Vážení delegáti, čeká nás klíčové období. V příštím roce uspějeme tehdy, pokud budeme mít kvalitní volební program, věrohodné a schopné kandidáty a atraktivní a zajímavou volební kampaň. Uspějeme tehdy, pokud se v této historické době každý z nás následujících 348 dnů plně nasadí pro KDU-ČSL.

Osobně chci, aby náš volební program nabízel nejen komplexní řešení pro nejbližší volební období, ale aby svým přesahem dokázal nabídnout v klíčových oblastech vizi do budoucna. Nezodpovědná politika ode zdi ke zdi podle aktuálních průzkumů veřejného mínění či dle tlaku lobbistických skupin musí skončit. Na příkladu nezdařené důchodové či sociální reformy je vidět, že takto to dále nejde.

Je čas na férovou, zodpovědnou a odbornou politiku.

Osobně za důležité priority pro následující období považuji:

1)         Obnovení ekonomického růstu a řešení otázky zaměstnanosti.

2)         Obnovení sociální spravedlnosti a nekompromisní potírání korupce.

3)         Je důležité podpořit postavení rodin a ekonomickou situaci domácností.

4)         Mojí srdeční záležitostí je problematika venkova, zemědělství a potravinářství.

Osobně chci, aby KDU-ČSL opět dokázala řešit problémy našeho venkova a zemědělství. Nechci, aby naše zemědělství plnilo jen funkci údržby krajiny a venkov byl mrtvým skanzenem. Chci potenciál, který na venkově a v zemědělství je, využít pro náš ekonomický rozvoj. Vyvážíme příliš mnoho základních komodit a málo vyrábíme finální výrobky či výrobky s přidanou hodnotou.

Chci zvýšit naši potravinovou soběstačnost.

Chci, aby se celý sektor zemědělství a potravinářství stal významným hospodářským odvětvím. Je třeba se naučit nakupovat kvalitní výrobky domácích producentů.

Musíme se naučit chránit naši kvalitní ornou půdu, která nám nenávratně mizí.

Dobře hospodařit je velké umění a ne každý politik v naší zemi je dobrým hospodářem!

V sektoru, o kterém hovořím, lze tvořit inteligentní politikou nová pracovní místa. Uvedu konkrétní příklad. Máme zde státní podnik Lesy ČR, který by mohl efektivně vytvořit tisíce pracovních míst, především pro lidi z horských a podhorských oblastí. Bohužel způsob vedení resortu nedokáže těchto možností využít, a tak zde máme velký státní podnik, který má nastaven systém zadávání svých zakázek tak, že prakticky devastuje domácí pracovní trh a ničí firmy, které v dřevozpracujícím průmyslu fungují.

Bohužel od dob J. Luxe, který byl posledním ministrem zemědělství, který svému oboru opravdu rozuměl, se na pozici ministra zemědělství střídají lidé, kteří tu a tam zázračně zbohatnou, či lidé, kteří oboru, který řídí, vůbec nerozumějí.

Vážení delegáti, lidé vnímají, že naše společnost se nenachází v dobré kondici. Je tady patrná krize důvěry v lepší budoucnost, v ekonomickou prosperitu a krize důvěry vůči vlastnímu státu, který nedokáže zajistit spravedlnost a právo svým občanům.

Co tedy dnes KDU-ČSL může nabídnout a jaká je naše strana?

Současná KDU-ČSL nemá virózu.

Ani nepovažuje živnostníky za parazity.

Ani neposílá otce na povinnou mateřskou dovolenou.

Ani nevyspává, ale dáváme pozor, i když ostatní „kecají“ blbosti.

Dnešní KDU-ČSL je zdravou a kompetentní politickou stranou, která prošla velkou krizí, ale dokázali jsme se z ní poučit.

Jsme stranou, která stojí na jasných a časem prověřených principech.

Jsme stranou, která bude umět komunikovat s širokou veřejností, stranou, která nebude rozdělovat, ale spojovat a prosazovat spravedlivé, potřebné a dobře připravené reformy.

Děkuji za pozornost.

Zdař Bůh.
 

Platí přednesená verze projevu.